HỢP ĐỒNG TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH DOANH DẠNG CHUỖI

CÔNG TY TNHH NHƯỢNG QUYỀN QUỐC GIA

Số :…./2017/HĐ-NQQG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày........tháng.....2017

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU  

XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH DOANH DẠNG CHUỖI

 

 • Căn cứ Bộ luật dân sự của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Căn cứ nhu cầu và năng lực của hai bên.

 

      Hôm nay, ngày ….. tháng…….năm 2017  tại trụ sở Công ty TNHH Nhượng quyền Quốc gia:

 

Bên nhận chuyển giao: Ông(Bà)   ………………………… (bên A)

CMTND số              : …………….. Ngày cấp:………..….. Nơi cấp :  …………………………….

Hộ khẩu thường trú   : ……………………………………………………………………………

Nơi ở hiện nay         : ………………………………………………………………………………..

Giấy xác nhận tạm trú số: ……………do…………….cấp ngày…………………………………….

Số ĐT                      : …………………………………………………………………………………..

 

Bên chuyển giao: CÔNG TY TNHH  NHƯỢNG QUYỀN  QUỐC GIA (bên B)

Người đại diện         : Ông HỒ THANH TRÚC     Chức vụ: Giám Đốc

Địa Chỉ                     : Tầng 6 – Tòa nhà Việt Á – Số 9 Duy Tân – Cầu Giấy – Hà Nội

ĐT                           : 04 6680 6057

VP tại TP. HCM      :Tầng 9 Số 68 Nguyễn Huệ - Quận 1 - TP. HCM ĐT:08 62886812

MST                         : 0106121526

Tài khoản số             : 0931004175268 tại Ngân hàng Vietcombank, CN Hoàng Mai Hà Nội

 

 

Bên B hiện là chủ sở hữu của hàng loạt thương hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Cục Sở hữu trí tuệ , đã, đang và sẽ xây dựng và phát triển hệ thống các chuỗi sản phẩm, dịch vụ của các thương hiệu trên phạm vi cả nước và nước ngoài như Vịt Bắc Kinh, Az teen, Xôi tình, Phở cười….. Bên A sở hữu những Phương án kinh doanh, Mô hình kinh doanh sáng tạo dựa vào việc tạo HIỆU ỨNG ĐÁM ĐÔNG hay QUẢNG CÁO TRUYỀN MIỆNG, sở hữu những bí mật, nghệ thuật kinh doanh tại BỆNH VIỆN KINH DOANH, sở hữu một sàn giao lưu giữa các nhà đầu tư muốn tìm các đối tác có ý tưởng , dự án kinh doanh khả thi để rót vốn đầu tư, luôn đi đầu trong việc tìm kiếm, đào tạo ra nguồn nhân lực quản lý ưu việt để phục vụ đắc lực cho việc hỗ trợ Khách hàng  nhằm hiện thực hoá Phương án kinh doanh đã vạch ra tạo nền tảng vững chắc để khách hàng phát triển thương hiệu hiện có tốt hơn, tạo sức hút với khách hàng hiệu quả từ hiệu ứng đám đông. Dịch vụ này hướng tới đảm bảo việc bên B được thụ hưởng toàn bộ kiến thức về xây dựng phát triển thương hiệu, marketting thị trường, xây dựng mô hinh kinh doanh dạng chuỗi đối với chính sản phẩm, dịch vụ mang thương hiệu riêng biệt, nổi bật của mình.

 

Sau khi thảo luận và đi đến thống nhất, Hai Bên đồng ý ký kết hợp đồng theo các điều khoản sau:

 

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Khi bên A sử dụng gói Hợp đồng  tư vấn phát triển thương hiệu và xây dựng mô hình kinh doanh dạng chuỗi  sẽ được thụ hưởng tất cả những dịch vụ và cam kết ưu đãi của bên B dành riêng cho quá trình tiếp nhận, xây dựng thương hiệu và phát triển kinh doanh cho bên A . Cụ thế như sau:

  1. Tư vấn xây dựng hình ảnh, tạo dựng,phát triển thương hiệu mang dấu ấn riêng biệt
  • Bên B với đội ngũ chuyên gia tư vấn phát triển thương hiệu, với nhiều thương hiệu đã được đăng ký ghi nhận thành công tại Cục Sở hữu trí tuệ, sẽ tư vấn hỗ trợ bên A trong việc lựa chọn thương hiệu phù hợp với sản phẩm dịch vụ mà bên A đang kinh doanh. Bên B đưa ra tối đa 03 phương án thiết kế bộ nhân diện thương hiệu tối ưu ( về logo, màu sắc, nội thất, trang phục nhân viên phù hợp với phong cách thương hiệu….) để bên A chọn lựa, đảm bảo việc đăng ký thương hiệu thành công tại Cục Sở hữu trí tuệ .
  • Bên B tư vấn các vấn đề liên quan đến cách tạo dựng một thương hiệu nổi tiếng, bảo vệ thương hiệu thành công bằng các phương thức bí mật kinh doan liên quan đến Marketting, thu hút thị trường mà bên B đã từng gây dựng cho các sản phẩm dịch vụ đã, đang được ghi nhận trên thị trường trong và ngoài nước.
  • Bên B tư vấn xây dựng hình ảnh để thương hiệu của bên A trở thành lựa chọn duy nhất trong phân khúc sản phẩm. Đó đồng thời cũng là điều kiện cần và đủ để thực hiện việc phát triển thương hiệu chuỗi , nhân rộng mô hình và phân phối nhượng quyền sau này.
  1. Tư vấn thiết kế và hỗ trợ setup cửa hàng mẫu
  • Bên B sẽ hỗ trợ bên A trong việc tư vấn mặt bằng kinh doanh, từ vị trí, không gian, tình trạng mặt bằng, đặc thù nguyên tắc kinh doanh sản phẩm dịch vụ tại địa bàn đó…..
  • Tư vấn lựa chọn và thiết kế hình ảnh thương hiệu đạt chuẩn phù hợp với sản phẩm dịch vụ kinh doanh dạng chuỗi. Trường hợp bên A cần, bên B có thể lên ý tưởng cho phong cách phục vụ phù hợp với sản phẩm dịch vụ bên A sẽ hướng tới, định hướng nguồn khách hàng bên A sẽ phục vụ, sản phẩm dịch vụ tương xứng với giá thành bán ra…… phù hợp với ý đồ kinh doanh và chi phí đầu tư.
  • Tư vấn và thiết kế mô hình kinh doanh chuỗi cửa hàng, hệ thống hóa sản phẩm dịch vụ, giá bán, hình ảnh, quy trình vận hành, quản lý nhân sự, chất lượng, marketing mang tính chuỗi ….. Tư vấn, thiết kế , trang trí nội thất theo định hướng đã thiết lập từ trước của thương hiệu, đảm bảo sự tận dụng và độ hợp lý về không gian, đồng thời giúp bên A tìm kiếm nhà cung ứng cơ sở vật chất, vật dụng trang trí nội thất đảm bảo giá thành và chất lượng tương xứng nhau. Quá trình thiết kế , lắp đặt nội thất đảm bảo tạo sự đồng bộ và tính thống nhất về thẩm mỹ so với định hướng nguyên mẫu.
  • Setup khai trương cửa hàng mẫu đầu tiên với đầy đủ tính chất mô hình kinh doanh kiểu mẫu để bên A có thể tự nhân rộng mô hình này ở bất kỳ các cửa hàng nào khác.
  1. Tư vấn cách bán nhượng quyền thương hiệu, huy động vốn đầu tư nhằm nhân rộng mô hình kinh doanh dạng chuỗi
 • Bên B vốn dĩ là một Công ty chuyên nghiệp trong lĩnh vực xây dựng thương hiệu sau đó nhượng quyền, chuyển quyền sử dụng thương hiệu cho các đối tác có nhu cầu. Đồng thời bên B sở hữu một sàn giao lưu gồm các Nhà đầu tư, kinh doanh nơi kết nối các ý tưởng kinh doanh, dự án khả thi với các nhu cầu của các nhà đầu tư nhằm kiến tạo và gây dựng sự nghiệp của các thành viên tham gia, tạo nên các cơ hội làm giàu bền vững cho tất cả mọi người . Bên B giúp bên A hoàn thiện ý tưởng, dự án kinh doanh, kêu gọi các Nhà đầu tư rót vốn để phát triển ổn định, gia tăng lượng khách hàng, tăng doanh thu và lợi nhuận cho bên A  thông qua việc bán nhượng quyền nhằm nhân rộng mô hình kinh doanh (kinh doanh dạng chuỗi)
 • Bằng kinh nghiệm là chủ sở hữu của hàng loạt chuỗi cửa hàng kinh danh nhiều sản phẩm dịch vụ trong và ngoài nước, bên B tư vấn hỗ trợ bên A cách thức vận hành, quản lý chất lượng, nhân lực , kiểm soát việc kinh doanh, đảm bảo tính đồng nhất, ổn định trong quá trình hoạt động theo mô hình chuỗi cửa hàng, bảo vệ uy tín thương hiệu cho bên A.
 • Bên B cam kết mang lại cho bên A những giá trị quyền lợi sau khi xây dựng thiết kế xong mô hình kinh doanh chuỗi vì có thể gọi vốn đầu tư dưới sự tư vấn của bên B nhằm hạn chế rủi ro và không phải bỏ toàn bộ số vốn cần thiết, có thể mở cửa hàng, bán bản quyền thương hiệu chuỗi,dạy nghề, gọi vốn, nhân rộng cửa hàng, hỗ trợ uy tín lẫn nhau….
  1. Tư vấn các dịch vụ pháp lý liên quan
 • Bên B cung cấp cho bên A toàn bộ tài liệu liên quan đến việc đảm bảo đăng ký thành công và bảo hộ thương hiệu đối với một trong 3 phương án thương hiệu mà bên A lựa chọn; đảm bảo quy trình kinh doanh và sở hữu thương hiệu một cách hợp pháp.
 • Tư vấn phương thức hợp tác phù hợp đảm bảo đúng quy định pháp luật và tôn trọng quyền, lợi ích của các bên tham gia hợp tác khi bên B bán nhượng quyền cho các Nhà đầu tư, nhân rộng mô hình kinh doanh.
  1.  Quyền lợi phát sinh ngoài Hợp đồng
 • Hai bên thống nhất hợp tác để bên B làm đại diện phân phối bán nhượng quyền, nhân rộng mô hình ra toàn quốc dựa trên uy tín sẵn có của bên B, lợi nhuận được phân chia theo tỷ lệ  50/50.
 • Bên B được toàn quyền quảng bá hình ảnh, tư vấn, ký kết và thực hiện Hợp đồng hợp tác đại diện phân phối nói trên.

 

ĐIỀU 2:  GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

  1. Giá trị Hợp đồng tại Điều 1 được quy định thành hai loại chi phí:
 • Phí tư vấn trọn gói, gồm tất cả các công việc quy định từ mục 1.1 đến 1.4 Điều 1: 100.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng chẵn).
 • Phí tư vấn và sử dụng thương hiệu hàng tháng: 5.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm triệu đồng chẵn).
 • Bên A thanh toán trước cho Bên B tiền phí tư vấn và sử dụng thương hiệu 01 tháng/1 lần.
 • Thời điểm thanh toán: trước ngày 05 hàng tháng.
 • Thời điểm bắt đầu thu phí: Bắt đầu tính từ tháng đầu tiên ngay sau khi cửa hàng mẫu chính thức khai trương đi vào hoạt động.
 •  
 • Phí phát sinh bao gồm tuyển dụng, đào tạo 01 bếp trưởng/01 cửa hàng đảm bảo duy trì sự ổn định, đồng nhất sản phẩm, chất lượng dịch vụ theo mô hình chuỗi, duy trì trong quá trình tìm kiếm giới thiệu Nhà đầu tư mua nhượng quyền, nhân rộng mô hình kinh doanh dạng chuỗi: 15.000.000 VNĐ/tháng (Bằng chữ: Mười lăm triệu đồng chẵn).
  1. Giá trị hợp đồng nêu tại điều 2 chưa bao gồm chi phí đi lại, chi phí tác nghiệp của bên B trong quá trình thực hiện hợp đồng và chưa bao gồm thuế VAT. Khi bên A đơn phương chấm dứt Hợp đồng, phí tư vấn trọn gói không được hoàn lại.

ĐIỀU 3: THỜI HẠN NGHIỆM THU, THANH TOÁN HỢP ĐỒNG

  1. Nghiệm thu công việc:
 • Đối tượng của Hợp đồng này là kết tinh của quá trình lao động tư duy của bên B , đưa ra những ý kiến tư vấn có tính chiến lược, sách lược, tạo nên tài sản vô hình to lớn, phát triển bền vững cho bên A. Do đó Hợp đồng này được nghiệm thu khi hoàn chỉnh các mục tại Điều 1, có xác nhận của 2 bên trong mỗi giai đoạn hoàn tất từng khoản mục tại Điều 1. Các bên không được hoàn lại chi phí đã thanh toán nếu đơn phương chấm dứt Hợp đồng.
 • Thời gian thực hiện công việc: Trong vòng 90 ngày làm việc kể từ khi ký Hợp đồng này.
  1. Thời hạn thanh toán:
 • Bên A thanh toán cho Bên B Phí tư vấn Hợp đồng trọn gói được ghi tại Mục 2.1 Điều 2 ngay khi ký Hợp đồng . Hợp đồng có hiệu lực ngay khi bên B nhận được tiền.
 • Phí tư vấn phát sinh trên mô hình nhân rộng 1 cửa hàng/15.000.000 VNĐ được bên A thanh toán trong vòng 3 ngày đầu tiên kể từ khi bên A có kế hoạch nhân rộng mô hình chuỗi. Sau 3 ngày nêu trên, bên A không thanh toán phí cho bên B thì được xem như Hợp đồng chấm dứt hiệu lực.
  1. Hình thức thanh toán:
 • Tiền mặt hoặc chuyển khoản (Phí chuyển khoản do bên B chịu)

ĐIỀU 4: CUNG CẤP THÔNG TIN , BẢO MẬT THÔNG TIN

  1. Cung cấp thông tin:
 • Bên A chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ các thông tin, tư liệu cần thiết và hợp lệ để bên B tiến hành lên phương án tư vấn và thực hiện thiết kế, đào tạo giúp bên A.
 • Nếu bên A chậm trễ trong việc cung cấp thông tin thì thời gian đó sẽ được tính thêm vào thời gian thực hiện hợp đồng. Bên B không chịu trách nhiệm về các nội dung thông tin không do bên B cung cấp trực tiếp để phục vụ việc thực hiện nội dung Hợp đồng
  1. Bảo mật thông tin:
 • Tất cả những giấy tờ, tài liệu , thông tin trao đổi giữa các bên được xem là sở hữu đương nhiên của các bên. Các bên có trách nhiệm giữ bí mật tất cả những tài liệu, giấy tờ, thông tin đó.
 • Các bên cùng thống nhất: mọi hành vi tiết lộ thông tin cho bên thứ 3 đều bị phạt vi phạm trị giá gấp 20 lần giá trị hợp đồng, việc xác định hậu quả vi phạm do việc tiết lộ thông tin đều phải tiến hành theo thủ tục luật định.

ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

5.1 Bên B

 • Đối tượng của Hợp đồng là sản phẩm trí tuệ của bên B, nhằm tư vấn, thiết kế, thực hiện Phương án, mô hình kinh doanh tốt nhất cho bên A, Đào tạo nguồn Nhân lực cho bên A , do đó Bên B phải đảm bảo thực hiện Hợp đồng như cam kết về nội dung và thời hạn nghiệm thu.
 • Bên B cam kết giữ bí mật mọi thông tin liên quan về hoạt động kinh doanh của bên A. Bên B phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp bên A chứng minh được bí mật kinh doanh của mình bị lộ do bên B phát tán hay để lộ
  1. Bên A:
 • Bên A phải đảm bảo tính chính xác và tính hợp pháp của các thông tin cung cấp cho bên B.
 • Bên A phải nghiêm túc, nhất quán trong việc tiếp nhận và thực hiện ý kiến tư vấn, ý tưởng thiết kế, phương án kinh doanh mà bên B đưa ra, tổ chức sử dụng nhân viên theo đúng vị trí đã được bên B đào tạo. Trong mọi trường hợp,bên B không chịu trách nhiệm nếu bên A không thực hiện phương án kinh doanh, mô hình kinh doanh theo tư vấn và định hướng quản lý bên B đưa ra và sử dụng lao động bên B đã đào tạo

5.3  Nếu lỗi không thuộc về hai bên mà thuộc về bên thứ 3 thì Hợp đồng vẫn phát sinh hiệu lực đến khi hoàn thành nghĩa vụ của các bên.

ĐIỀU 6 : ĐIỀU KHOẢN CHUNG

  1. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng, bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
  2. Mọi thay đổi liên quan đến nội dung của hợp đồng phải được thông báo bằng văn bản cho Bên còn lại trước để xem xét giải quyết. Mọi chi phí phát sinh cho việc thay đổi hợp đồng do nguyên nhân từ Bên nào thì bên đó có trách nhiệm thanh toán.
  3. Nếu có tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện, hai bên sẽ thương lượng, giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. Trong trường hợp hai bên không thống nhất giải quyết thì vụ việc tranh chấp sẽ được tiến hành theo thủ tục Tòa Án Nhân dân thành phố Hà Nội.
  4. Hợp đồng này gồm năm (05) trang được lập thành hai bản (02) có giá trị pháp lý như nhau, mỗi công ty Bên A giữ hai bản (02), Bên B giữ hai bản (02) và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

 

Download file hợp đồng